Cài đặt

Cài đặt

Tùy chỉnh trải nghiệm của riêng bạn tại sveltevietnam.dev

Chế độ hiển thị

Sáng

Tối

Hệ thống

Ngôn ngữ

Màn hình chờ

Màn hình chờ là giao diện xuất hiện ban đầu khi bạn ghé thăm sveltevietnam.dev. Bạn có thể sử dụng giả lập dưới đây để chạy thử màn hình chờ mẫu (trình duyệt cần bật Javascript), hoặc xem qua bài viết "Màn hình chờ với nâng cao tăng dần" để tìm hiểu thêm.

Chọn biến thể: