Cài đặt

Tài trợ

Duy trì sáng tạo

Làm sao để tài trợ cho Svelte Việt Nam?

Svelte Vietnam chọn Open Collective để nhận đóng góp tài chính từ nhà tài trợ (cá nhân hoặc tổ chức). Đây là nền tảng có tính minh bạch cao: mọi đóng góp (tiền vào) và chi tiêu (tiền ra) đều là công khai.

Nếu bạn không có điều kiện để hỗ trợ tài chính hoặc muốn đóng góp trực tiếp hơn cho cộng đồng Svelte Việt Nam, hãy xem qua các kênh dưới đây. Xin cảm ơn!

Tại sao Svelte Việt Nam cần tài trợ?

Svelte Việt Nam không phải là một doanh nghiệp và không có dự định kinh tế hóa các dự án hay sản phẩm. Tuy nhiên, Svelte Việt Nam cần có kinh phí để xây dựng một cộng đồng lành mạnh và khuyến khích thành viên gắn kết, cùng phát triển thông qua các sự kiện và diễn đàn. Để hiểu rõ hơn định hướng phát triển của Svelte Việt Nam, hãy đọc qua bài viết "Svelte Việt Nam: từ vườn nhà vươn ra thế giới".

Cụ thể, Svelte Việt Nam sẽ sử dụng kinh phí từ quỹ tài trợ để:

  • Duy trì một hạ tầng ổn định (Cloudflare). Hiện tại Svelte Việt Nam được xây dựng dựa vào các nỗ lực cá nhân và tài chính tự nguyện. Có kinh phí có nghĩa là thành viên sẽ không phải tự chi trả cho khoản này.
  • Sáng tạo các hoạt động và sự kiện để thành viên có thể gặp gỡ, kết nối, khuyến khích một tư duy cộng đồng, chia sẻ, đồng phát triển.

Như đã đề cập ở phần trên, danh sách nhà tài trợ, cũng như các khoản thu, chi đều được lưu trữ một cách công khai tại Open Collective của Svelte Việt Nam.

Tôi được gì khi tài trợ cho Svelte Việt nam?

Nhà tài trợ sẽ được liệt kệ tại trang Open Collective, cũng như trong các trang dự án và sự kiện tương ứng. Trong tương lai gần khi trang “Việc làm” đã được hoàn thiện, nhà tài trợ sẽ được ưu tiên trong quy trình đăng tuyển dụng. Ngoài ra, Svelte Việt Nam cũng dành nhiều cơ hội riêng cho nhà tài trợ để quản bá thương hiệu, tổ chức, sản phẩm của họ trong các sự kiện của cộng đồng.