Cài đặt

Gặp nhau trực tuyến cuối năm 2023

two hands clapping

Đây là sự kiện đầu tiên của cộng đồng Svelte Việt Nam và cuối cùng của năm 2023, khi chúng ta đang dần đi hết thêm một năm đầy biến động, nhiều thay đổi API và tràn ngập tin tức về AI. Sự kiện lần này dự kiến sẽ kéo dài khoảng hai giờ, kết hợp giữa video quay trước và thảo luận trực tiếp. Chúng ta học hỏi từ các sự kiện từ Svelte Summit, Vite Conf, và các sự kiện khác trong hệ sinh thái web. Hy vọng rằng, đây sẽ là tiền lệ cho nhiều sự kiện về sau!

Xin cảm ơn các thành viên đã tham gia thảo trực tiếp: anh Tymon, anh Bắc, anh Tuấn, và các thành viên trong và ngoài cộng đồng đã xem livestream tại Youtube.

Đặc biệt, xin cảm ơn Huy Mai đã sáng tác và đóng góp âm nhạc cho sự kiện.

Chương trình

Thời gian:
2023.12.16, -
Địa điểm:
Trực tuyến tại YoutubeDiscord

Hình ảnh

laptop openning in dark gradient background
Ảnh bìa sự kiện
three community members having fun during livestream
Khoảnh khắc livestream. Thành viên: Tymon, Bắc, Tuấn (ẩn hình), và Quang
video thumbnail: State of Svelte Vietnam 2023
Video thumbnail: "Một Svelte Việt Nam"
video thumbnail: A Few Secrets of sveltevietnam.dev
Video thumbnail: "Vài bí mật về sveltevietnam.dev"